MẦM NON VIỆT HƯNG - NGÔI TRƯỜNG HẠNH PHÚC! Với ba giá trị cốt lõi: "YÊU THƯƠNG-AN TOÀN-TÔN TRỌNG"!
Chủ nhật, 24/10/2021, 8:59
Lượt đọc: 71

Trường MN Việt Hưng tổ chức Hội nghị về rà soát, bổ sung quy hoạch Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng các trường công lập thuộc Quận giai đoạn 2020-2025

Thực hiện Hướng dẫn số 06- HD/QU ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Ban Thường vụ Quận ủy về rà soát quy hoạch Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng các trường công lập thuộc Quận giai đoạn 2020 -2025.
Sáng ngày 22/10/2021 Trường MN Tổ chức thực hiện họp chi ủy, BGH, Chi bộ và 100% CBGVNV nhà trường để rà soát, bổ sung quy hoạch nguồn Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng trong nhà trường.
Đồng chí Đặng Thị Thanh Xuân – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường chủ trì cuộc họp. Cuộc họp được diễn ra đúng quy trình. Đ/c đã triển khai cụ thể Hướng dẫn số 06- HD/QU ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Ban Thường vụ Quận ủy về rà soát quy hoạch Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng các trường công lập thuộc Quận giai đoạn 2020 -2025; Thực hiện rà soát, đánh giá các đồng chí trong nguồn quy hoạch của nhà trường; Quán triệt mục đích, yêu cầu về công tác quy hoạch cán bộ theo đúng tiêu chuẩn và số lượng quy định.
Sau khi xem xét và đối chiếu các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, khả năng chuyên môn, nhận thấy các đồng chí được giới thiệu giữ nguyên trong quy hoạch nguồn đều đáp ứng các tiêu chuẩn:
- Chấp hành nghiêm túc quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Luôn có ý thức giữ gìn tư cách, đạo đức tính tiên phong của người đảng viên trong tác chuyên môn. Không vi phạm tiêu chuẩn đảng viên và những điều Đảng viên không được làm theo quy định số 19-QĐ/TW ngày 03/01/2002 của Bộ Chính trị.
- Làm việc có trách nhiệm cao, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao Luôn có tinh thần tìm tòi, học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Luôn phối kết hợp tốt với các đồng nghiệp, với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chủ động công việc và nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Qua qua trình thảo luận, phân tích, đánh giá về chất lượng, số lượng, hệ số quy hoạch của nhà trường hiện nay vẫn đảm bảo theo quy định và đáp ứng yêu cầu về công tác cán bộ giai đoạn 2020 -2025, nhà trường vẫn giữ nguồn quy hoạch CBQL gồm:
* Quy hoạch chức danh Hiệu trưởng: 02 đ/c
          + Đ/c Nguyễn Thị Hiếu
          + Đ/c Nguyễn Thị Lan
          * Quy hoạch chức danh Phó hiệu trưởng: 04 đ/c
          + Đ/c Dương Thị Điệp
          + Đ/c Nguyễn Mai Hương
          + Đ/c Nguyễn Thùy Linh
          + Đ/c Nguyễn Thị Thoa
Không bổ sung thêm đồng chí nào.
Cuộc họp diễn ra theo đúng quy trình và tinh thần đóng góp của 100% CBGVNV nhà trường.
Mong rằng các đ/c trong nguồn quy hoạch của nhà trường sẽ luôn rèn luyện, phát huy tốt nhất năng lực của bản thân để xây dựng nhà trường phát triển cũng như tạo cơ hội cho bản thân vượt qua mọi thử thách để khẳng định mình, góp phần xây dựng vững chắc thế hệ mầm non tương lai của đất nước.
 

Tin cùng chuyên mục

152