MẦM NON VIỆT HƯNG - NGÔI TRƯỜNG HẠNH PHÚC! Với ba giá trị cốt lõi: "YÊU THƯƠNG-AN TOÀN-TÔN TRỌNG"!

Có 25 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Tổng hợp kết quả đánh giá tháng 3/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: t32021_31032021.pdf
 Thông tin ba công khai 30-03-2021
2 Tổng hợp kết quả đánh giá tháng 02/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: t022021_31032021.pdf
 Thông tin ba công khai 26-02-2021
3 Tổng hợp kết quả đánh giá tháng 01/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: t012021_31032021.pdf
 Thông tin ba công khai 28-01-2021
4 Tổng hợp kết quả đánh giá tháng 10/2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: t102020_04112020.xlsx
 Thông tin ba công khai 04-11-2020
5 KẾ HOẠCH Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2020-2025 theo Đề án của Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh-_ng-x_-van-hoa-giai-do_n-2025_09112020.pdf
 Thông tin ba công khai 13-10-2020
6 TB14 điều chỉnh Lịch tổ chức sát hạch thăng hạng GV từ hạng 3 lên hạng 2
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 14-hdxthsigned_18062020.pdf
 Thông tin ba công khai 18-06-2020
7 V/v triển khai các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 194-ubnd-quan-cv419_signed-huong-ung-chien-dich-gio-trai-dat_18032020.pdf
 Thông tin ba công khai 18-03-2020
8 Phối hợp cung cấp thông tin tuyên truyền về công tác phòng chống dịchbệnh Covid-19 trong các trường học trên địa bàn Quận
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ggt_17032020.pdf
 Thông tin ba công khai 17-03-2020
9 kế hoạch phòng chống tham nhũng 10/KH-MNVHThông tin ba công khai 24-02-2020
10 Kết quả đánh giá xếp loại thi đua tháng 5/2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: t52019_17201917.xlsx
 Thông tin ba công khai 28-05-2019
11 Kết quả đánh giá xếp loại thi đua tháng 4/2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: t42019_17201917.xlsx
 Thông tin ba công khai 29-04-2019
12 Kết quả đánh giá xếp loại thi đua tháng 3/2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: t32019_17201917.xlsx
 Thông tin ba công khai 28-03-2019
13 Kết quả đánh giá xếp loại thi đua tháng 2/2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: t22019_17201917.xlsx
 Thông tin ba công khai 27-02-2019
14 Kết quả đánh giá xếp loại thi đua tháng 1/2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: t12019_17201917.xlsx
 Thông tin ba công khai 27-01-2019
15 Kết quả đánh giá xếp loại thi đua tháng 12 năm 2018
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: t122018_22120199.xlsx
 Thông tin ba công khai 27-12-2018
12