MẦM NON VIỆT HƯNG - NGÔI TRƯỜNG HẠNH PHÚC! Với ba giá trị cốt lõi: "YÊU THƯƠNG-AN TOÀN-TÔN TRỌNG"!

Điạ chỉ: MN việt hưng

Điện thoại: 0462570003

Email: mnviethung@longbien.edu.vn

Mô tả:

Hiệu trưởng

Đặng Thị Thanh Xuân
Đặng Thị Thanh Xuân

Ngày sinh: 5/7/1980

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hà Nội

Trình độ :Cao học

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 0462570003

Điện thoại riêng: 0902223904

Email liên lạc: mnviethung@longbien.edu.vn

Phụ trách chung

Phó hiệu trưởng

Nguyễn Thị Hiếu
Nguyễn Thị Hiếu

Ngày sinh: 12/9/1981

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hải Dương

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Phó Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 0462680225

Điện thoại riêng: 0982937194

Email liên lạc: mnviethung@longbien.edu.vn

Phụ trách chuyên môn
Nguyễn Thị Lan
Nguyễn Thị Lan

Ngày sinh: 6/5/1986

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hà Nội

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Phó hiệu trưởng

Điện thoại riêng: 0972299368

Email liên lạc: mnviethung@longbien.edu.vn

Phụ trách CSND

Chủ quản:ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ:Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại:(043)8724033, Fax: 38724618

Email:ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

 

TRƯỜNG MẦM NON VIỆT HƯNG

Địa chỉ:Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, TP. Hà Nội
Chịu trách nhiệm nội dung: Hiệu Trưởng- Đặng Thị Thanh Xuân
Liên hệ: SĐT 0462610463- Fax:| Email: mnviethung@longbien.edu.vn