MẦM NON VIỆT HƯNG - NGÔI TRƯỜNG HẠNH PHÚC! Với ba giá trị cốt lõi: "YÊU THƯƠNG-AN TOÀN-TÔN TRỌNG"!

Có 44 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Công văn về việc thực hiện tài chính công đoàn năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: don-vi-da-co-cong-doan_24112021.pdf
 Công văn công đoàn 24-11-2021
2 Giấy triệu tập Lớp bồi dưỡng Quy chế dân chủ tại cơ sở và Giấy mời dự Nâng cao chất lượng hoạt động Tổ công đoàn
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: gm-36-nang-cao-chat-luong-hoat-dong-to-cd_01112021.pdf
File thứ 2: 35-giay-trieu-tap_01112021.pdf
 Công văn công đoàn 01-11-2021
3 Kế hoạch Hỗ trợ nhà Mái ấm công đoàn năm 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh-54-mai-am-cong-doan-2022_25102021.pdf
 Công văn công đoàn 25-10-2021
4 Công văn về việc gửi Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv-114-de-cuong-tb-kq-hoi-nghi-w-4_25102021.pdf
 Công văn công đoàn 25-10-2021
5 Công văn về việc đôn đốc các CĐCS Tuyên truyền, vận động phát triền ĐV và Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính CĐ 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv-112-don-doc-van-dong-phat-trien-doan-vien_16102021.pdf
File thứ 2: hd-12-xay-dung-du-toan-tai-chinh-nam-2022_16102021.pdf
 Công văn công đoàn 16-10-2021
6 Hướng dẫn hoạt động kỷ niệm 11 năm Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: hd-11-ky-niem-ngay-phu-nu-vn_16102021.pdf
 Công văn công đoàn 16-10-2021
7 Quyết định về việc ban hành Quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd-3226-quy-dinh-che-do-phu-cap-can-bo-cd_07102021.pdf
 Công văn công đoàn 07-10-2021
8 CV tuyên truyền, vận động CNVCLĐ tham gia các cuộc thi do Tổng LĐLĐ VN phát động
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh-126-kem-cv486-ve-sang-tac-cuoc-thi-pc-dich-cua-tong_09092021(1).pdf
File thứ 2: cv-84-tuyen-tuyen-van-dong-cnvcld-tham-gia-cac-cuoc-thi-tong-phat-dong_09092021(1).pdf
File thứ 3: kh-125-kemcv486_09092021(1).pdf
 Công văn công đoàn 09-09-2021
9 Kế hoạch tổ chức hoạt động Tết trung thu cho con CNVCLĐ năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh-so-45-to-chuc-tet-trung-thu-con-cnvcld-1_07092021.pdf
 Công văn công đoàn 31-08-2021
10 Cv tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia các cuộc thi về phòng, chống dịch COVID-19 do Tổng LĐLĐ VN tổ chức  Công văn công đoàn 31-08-2021
11 Cv tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia các cuộc thi về phòng, chống dịch COVID-19 do Tổng LĐLĐ VN tổ chức
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv-84-tuyen-tuyen-van-dong-cnvcld-tham-gia-cac-cuoc-thi-tong-phat-dong_07092021.pdf
 Công văn công đoàn 31-08-2021
12 Cv hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv-ho-tro-doan-vien-nld-boi-dich-covid-19-2582021_25082021(1).pdf
 Công văn công đoàn 25-08-2021
13 Về việc thực hiện NQ 68 của CP
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: nghi-quyet-68_09112021.pdf
 Công văn công đoàn 27-07-2021
14 KH tuyên truyền 1 số chủ trương, chính sách mới của Đảng, NN và kỷ niệm 92 năm ngày thành lập CĐVN
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh-tuyen-truyen-92-nam-ngay-thanh-lap-cdvn_new_09112021.pdf
 Công văn công đoàn 22-07-2021
15 Công văn về việc Tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 trong tình hình mới
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv-73-tang-cuong-cac-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19_09112021.pdf
 Công văn công đoàn 13-07-2021
123