MẦM NON VIỆT HƯNG - NGÔI TRƯỜNG HẠNH PHÚC! Với ba giá trị cốt lõi: "YÊU THƯƠNG-AN TOÀN-TÔN TRỌNG"!
Thứ hai, 20/9/2021, 1:33
Lượt đọc: 198

CBGV Trường MN Việt Hưng tham gia lớp tập huấn chính trị hè năm 2021.

               Sáng ngày 19 tháng 9 năm 2021, 100% CBGV trường mầm non Việt Hưng tham gia tập huấn chính trị online.
          Trong buổi tập huân, Đồng chí Phạm Xuân Thâu - Báo cáo viên Trung ương, nguyên tổng biên tập tạp chí thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng ban Tuyên giáo Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Đã nêu rất rõ những nội dung quan trọng cần chú ý đặc biệt là nội dung  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong công cuộc đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới đất nước, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
          Qua buổi tập huấn các đồng chí cán bộ giáo viên đều rút ra được những bài học sâu sắc;  trong môi trường sư phạm, người giáo viên luôn phấn đấu là người mẫu mực về nhân cách, trong sáng về đạo đức để các em noi theo, Mọi việc làm và hành động của bản thân luôn ở mức chuẩn mực, có thể mình chưa giỏi toàn diện trong chuyên môn nhưng bản thân luôn cầu tiến, không ngừng học tập để nâng cao trình độ đồng thời cũng là làm gương chăm chỉ cho học sinh có động lực vươn lên.
 
Một số h/s các đ/c tham gia buổi tập huấn:

 

Tin cùng chuyên mục

152